top

Strona główna Aktualności Szansa na zatrudnienie osób 30+
Szansa na zatrudnienie osób 30+
Czwartek, 14 Grudzień 2017 12:54

informacjaWyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu współrealizuje projekt, dofinansowany ze środków EFS, skierowany do osób, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe i dostosować je do potrzeb rynku pracy - w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek pracy Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób po 30. roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Mogą w nim uczestniczyć mieszkające w naszej gminie (lub w Powiecie Oleśnickim) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo oraz kobiety i mężczyźni powyżej 30. roku życia o niskich kwalifikacjach (kształcenie zakończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) lub kobiety i mężczyźni powyżej 50. roku życia.

 

Bliższe informacje - na załączonych poniżej plikach.

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

 

 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl