top

Strona główna Fundusze europejskie
Fundusze europejskie

Główny punkt informacyjny funduszy europejskich

Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w latach 2005 - 2018


Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku
Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice – Goszcz
Aktywna integracja w Gminie Twardogóra
Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym
Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze
Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska
Przebudowa drogi gminnej nr 120304D w miejscowości Sosnówka - zadanie zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie - zadanie zakończone
Wyginaj śmiało ciało – ścieżka zdrowia miejscem rozwoju sportu i turystyki w Twardogórze - zadanie zakończone
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice-Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I - zadanie zakończone
Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez przebudowę pasa drogowego w zakresie wykonania nawierzchni dla komunikacji pieszej we wsi Chełstów i Chełstówek - zadanie zakończone
Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze - zadanie zakończone
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie - zadanie zakończone
Wyposażenie bazy noclegowej przy Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie - zadanie zakończone
Wyposażenie kąpieliska w Twardogórze w sprzęt piknikowo-promocyjny - zadanie zakończone
Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła północno-zachodniego na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych - zadanie zakończone
Przebudowa chodników we wsi Grabowno Małe - zadanie zakończone
Przebudowa miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze - zadanie zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - zadanie zakończone
Budowa chodników we wsi Sądrożyce - zadanie zakończone
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze - zadanie zakończone
Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze - zadanie zakończone
Utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Twardogórze - zadanie zakończone
Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych - zadanie zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice – zadanie zakończone
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie - zadanie zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i Drogoszowice w gminie Twardogóra – zadanie zakończone
Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze – zadanie zakończone
Budowa hali sportowo – widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze - zadanie zakończone
 
« PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie »
Strona 1 z 2

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl