top

Strona główna Fundusze europejskie Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice-Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra...
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice-Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I - zadanie zakończone

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycję w zrównoważone rybołówstwo
Umowa o dofinansowanie
W ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Gmina Twardogóra zawarła 16 czerwca 2014 roku umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice-Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I”. Planowana całkowita wartość zadania to 773 498,85 zł. Dofinansowanie wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu - do kwoty 193 296,00 zł
16.10.2015 r. Gmina Twardogóra podpisała aneks do umowy zgodnie z którym termin zakończenia zadania przesunięty został na 30 czerwca 2015 r.
25.03.2015 r. został podpisany aneks nr 2 ze względu na zmianę zakresu rzeczowego projektu. Całkowitą wartość zadania planuje się na poziomie 538 907,52 zł przy niezmienionym poziomie dofinansowania. W wyniku zmiany technologii wykonania ścieżki oraz postępowania przetargowego koszt inwestycji wyniósł 451 094,70 zł przy dofinansowaniu 193 296,00 zł.

Cel i zakres projektu
Celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności rybackich poprzez poprawę bezpieczeństwa, podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Doliny Baryczy poprzez rewitalizację Drogoszowic i Sosnówki (Gmina Twardogóra) polegającą na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych wzdłuż lewej strony drogi powiatowej w Drogoszowicach o długości ok. 520 m i szerokości 2,5 m, ścieżki rowerowej wzdłuż lewej strony drogi powiatowej na odcinku od Drogoszowic do Sosnówki długości ok. 80 m i szerokości 2,5 m oraz o długości ok. 980 m i szerokości 2 m. Projekt obejmuje również jej promocję w postaci ulotki.
 

mt_ignore

 mt_ignore

 mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl