top

feed-image Subskrybuj kanał RSS
Strona główna Zabytki
Zabytki
Barokowy Pałac z zabytkowym parkiem w Twardogórze

Znajduje się w rozwidleniu potoku Skorynia. Był siedzibą właścicieli dóbr twardogórskich i goszczańskich. Powstał na fundamentach budowli obronnej z XV w. , którą wzniesiono w czasach husyckich. Zaliczany jest do zabytków II klasy. Murowany z cegły, otynkowany, podpiwniczony, piętrowy. Dach nad korpusem czterospadowy mansardowy, z lukarnami, facjaty kryte dwuspadowo; skrzydła kryte płaskimi dachami. Wokół pałacu znajduje się park, którego piękny, stary drzewostan zniszczył huragan w 1988 r.
 
c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_palac_005.jpg c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_palac_006.jpg c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_palac_007.jpg
Więcej…
 
Posąg Herkulesa

Pierwotnie posąg Herkulesa zdobił prawdopodobnie studnię oranżerii pałacu w Goszczu. Po latach rzeźba stanęła przy bramie wjazdowej do pałacu w Twardogórze, gdzie pozornie zapomniana, narażona na działania tak niekorzystnych dla piaskowca czynników atmosferycznych, zdawała się kończyć swój żywot. Przetrwawszy pożar pałacu w roku 1947, zburzenie oranżerii w roku 1954, przeprowadzkę do Twardogóry przypisywaną uczniom internatu, który został założony w dawnym twardogórskim pałacu, posąg Herkulesa dotrwał do roku 2008, kiedy to groziło mu już nieodwracalne zniszczenie.
Posąg Herkulesa Posąg Herkulesa Posąg Herkulesa    
Więcej…
 
Rynek w Twardogórze z Ratuszem

Rynek z niesymetrycznie położonym ratuszem i budynkami z XVIII i XIX w. Ratusz wybudowano w 1902 r. Początkowo w budynku tym mieścił się sąd rejonowy i areszt. Funkcję siedziby władz przejął po wojnie i pełni ją do dziś – Urząd Miasta i Gminy. Do rejestru Konserwatora Zabytków wpisany jest dom mieszkalny przy ulicy Rynek 21 wybudowany w latach 1850-1900. Budynek w zabudowie zwartej, dwukondygnacyjny z balkonem o ozdobnej balustradzie tralkowej, nakryty wysokim dachem dwuspadowym, pokryty dachówką.
 
c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_rynek_003.jpg c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_rynek_001.jpgc_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_rynek_005.jpg
Więcej…
 
Bazylika Mniejsza w Twardogórze

Neogotycki kościół p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (zwany „górnym”) stanowi istotny element kompozycji urbanistycznej Twardogóry, usytuowany jest w centrum tzw. Rynku Górnego – obecnie Plac Piastów. W pobliżu znajdują się budynki z XVIII i XIX w. Świątynię wybudowano w 1874 – 1875 r. z surowej cegły licówki z elementami kamiennymi na istniejących już starych fundamentach. Kościół pierwotnie ewangelicki. Po II Wojnie Światowej oddany do funkcji kościoła rzymsko – katolickiego. W 1989 roku gruntownie odnowiono wnętrze kościoła. Dach kryty blachą miedzianą, nad korpusem nawowym i ramionami transeptu dwuspadowe, nad aneksami bocznymi pulpitowe. Hełm na wieży iglicowy, ośmioboczny, pokryty blachą miedzianą. Obecnie kościół jest zagospodarowany i używany do kultu religijnego. Sanktuarium Maryjne ze słynącą łaskami figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem jest miejscem licznych pielgrzymek.

 

c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_bazylika_002.jpg c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_bazylika_001.jpg c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_bazylika_003.jpg
Więcej…
 
Kościół p.w. Św. Trójcy i Matki Boskiej w Twardogórze

Powstał w miejscu wcześniejszej świątyni, której historia sięga pierwszej połowy XVI w. Obecną formę zawdzięcza mistrzowi ciesielstwa H. Dresyerowi, który podjął się budowy w 1879 r. Jest to świątynia orientowana, założona na planie prostokąta, przy którego krótszych bokach zlokalizowano: od strony południowej - prezbiterium, od północnej - wieżę dzwonnicy. Elementy świadczące o dużych wartościach artystycznych obiektu to przede wszystkim konstrukcja szkieletowa murów zewnętrznych, jednocześnie pełniąca funkcję dekoracyjną, a także zachowana stolarka okienna i drzwiowa, portal główny o neogotyckim, snycerskim obramieniu oraz rzeźbiony okap i dekoracyjny fryz o motywach czteroliścia.
 
Od zakończenia II wojny światowej budowla nie funkcjonuje jako obiekt kościelny. Zarządza nim Biblioteka Publiczna w Twardogórze, gdzie co jakiś czas odbywają się interesujące kameralne przedstawienia teatralne i muzyczne oraz wystawy.
 
c_76_76_0_0___images_phocagallery_obiekty_sakralne_kosciol_sw_trojcy_kosciol_sw_trojcy_000.jpg c_76_76_0_0___images_phocagallery_obiekty_sakralne_kosciol_sw_trojcy_IMG_9115.jpg c_76_76_0_0___images_phocagallery_obiekty_sakralne_kosciol_sw_trojcy_IMG_9117.jpg
Więcej…
 
Zespół Pałacowo-Parkowy w Goszczu

Słynne ruiny stanowią zabytek I grupy. Pierwszy pałac w Goszczu wybudowano w latach 1730-1740 na miejscu XII wiecznego zamku. Zniszczył go jednak ogromny pożar w 1749 r. W latach 1749-1755 powstawał nowy pałac, którego ruiny możemy dziś oglądać. Całość zespołu dworsko-pałacowego zgrupowano wokół prostokątnego dziedzińca, którego oś główną stanowił budynek pałacu zabudowany na planie podkowy z półkolistymi łącznikami przechodzącymi po bokach w oficyny mieszkalne i budynki gospodarskie.

c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_zespol_goszcz_001.jpg c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_zespol_goszcz_006.jpg c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_zespol_goszcz_003.jpg
Więcej…
 
Drewniany kościół p.w. Św. Idziego w Chełstowie

Kościół położony jest w odległości 4 km od Twardogóry . Jest zabytkiem architektury sakralnej II klasy. Wzniesiono go po 1666 r. na miejscu starszego pochodzącego z XVI w. Budynek kościoła – wolnostojący drewniany na podmurówce z cegły. Dach kryty gontem. Najcenniejsze są w nim, zachowane jeszcze z  wcześniejszego kościoła, drewniane polichromowane rzeźby z ok. 1400 r. (gotyckie figury przedstawiające św. Idziego, św. Wojciecha i św. Jadwigę). Kościół jest własnością Parafii rzymsko-katolickiej w Twardogórze - używany obecnie  do kultu religijnego jako filia kościoła parafialnego w Twardogórze.

 
c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_chelstow_001.jpgc_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_chelstow_002.jpgc_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_chelstow_003.jpg
Więcej…
 
Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Goszczu

Kościół należy do parafii rzymsko-katolickiej  Narodzenia NMP w Goszczu . Wybudowany w latach 1754–79 późnobarkowy, z elementami klasycznymi. Jednonawowy z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym półkoliście, do którego od północy przylega prostokątna zakrystia. Murowany z cegły, otynkowany, dach kryty dachówką. Wieża kościelna z trzema kondygnacjami. Obecnie kościół jest zagospodarowany i używany do kultu religijnego jako filia kościoła parafialnego w Twardogórze.

 
c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_k_goszcz_001.jpg c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_k_goszcz_003.jpg c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_k_goszcz_004.jpg
Więcej…
 
Dawny kościół ewangelicki w Goszczu

Dawny kościół dworski – ewangelicki. Nie użytkowany po 1945 r., ostatnio w częściowej ruinie, późnobarokowy z elementami rokoka, wybudowany w latach 1743-49, murowany z cegły, otynkowany. Dach nad korpusem mansardowy z powiekami, pokryty dachówką, na wieży drewniany hełm cebulasty wielopołaciowy, z czworoboczną ażurową latarnią, podbity gontem. Znajdowały się tu jeszcze niedawno cenne sarkofagi, zostały jednak zbeszczeszczone i rozkradzione (późnobarokowy Fryderyki Charlotty hr. v. Schönaich-Carolath, zm. 1741, i rokokowy Henryka Leopolda v. Reichenbach, zm. 1775). Kościół jest otoczony ogrodzeniem, od zachodu murem z ok. 1750 r. z cegły.

c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_goszcz_d_kosciol_001.jpg
c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_goszcz_d_kosciol_003.jpgc_76_76_0_0___images_pol_his_zab_goszcz_d_kosciol_004.jpg

 
Kościół w Grabownie Wielkim p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej

Jednonawowa świątynia z wieżą od strony zachodniej. Obecny kościół wybudowano w 1850 roku w stylu eklektycznym, na miejscu pochodzącego z XVI wieku kościoła drewnianego, który uległ zniszczeniu. O tamtym kościele przypomina napis na drewnianej belce nad drzwiami zakrystii: Anno I.N.K.J. 1578 12 Junii Verbum Domini Manet In Aeternum. W kruchcie znajduje się pochodząca z początku XVII wieku renesansowa płyta nagrobna Hansa von Strachwitza, ówczesnego właściciela Grabowna. Wiekowa jest też dolna część chrzcielnicy z 1769 r. Murowany kościół z cegły z dachem krytym gontem, ogrodzony metalowym płotem na podmurówce, należał do zespołu dworskiego.

 

c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_kosciol_grabowno_001.jpg c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_kosciol_grabowno_002.jpg c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_kosciol_grabowno_003.jpg
Więcej…
 
Drewniany kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grabownie Małym

Jeden z nielicznych na Dolnym Śląsku drewniany kościół o cechach gotyckich, położony w odległości 4 km od Twardogóry. Jest obiektem wolnostojącym o konstrukcji drewnianej. Dach kryty gontem. Wzniesiony w 1655 r. na miejscu kościoła z przełomu XVI i XVI w.. Jednonawowy, z wieżą od zachodu i trójbocznym prezbiterium, z XIX wiecznym neorenesansowym wnętrzem i m.in. neogotyckim drewnianym ołtarzem głównym. Po remoncie, w oryginalnym stanie zachowało się jedynie pięć elementów: chrzcielnica, chór, konfesjonał, ołtarz i ambona. Obecnie kościół jest zagospodarowany i używany do kultu religijnego jako filia kościoła parafialnego w Bukowicach.

 

c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_kosciol_grabowno_m_003.jpg c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_kosciol_grabowno_m_002.jpg c_76_76_0_0___images_pol_his_zab_zabytki_kosciol_grabowno_m_001.jpg
Więcej…
 


Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl