top

Strona główna Fundusze europejskie Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju oraz w...
Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych - zadanie zakończone

ue_znaki8.jpg
Umowa o dofinansowanie
W ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, Gmina Twardogóra podpisała 10 lipca 2014 r. umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy. Planowana całkowita wartość projektu to 78 589,32 zł, w tym dofinasowanie w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych – 50 000,00 zł.
15.12.2014 r. Gmina podpisała aneks nr 1 do umowy zgodnie z którym termin zakończenia projektu został przesunięty na marzec 2015 r.
25 marca 2015 r. podpisany został aneks nr 2 ze względu na zmianę kosztów zadania w wyniku  m.in. poczynionych uzgodnień z zarządcami dróg i właścicielami obiektów. Całkowita wartość inwestycji to115 625,79 (koszty kwalifikowane 80 806,55 zł).

Cel i zakres projektu
Celem projektu jest wzrost atrakcyjności i aktywności turystycznej Gminy Twardogóra poprzez rozwój oferty turystycznej w postaci odnowionego i uzupełnionego oznakowania istniejących szlaków turystycznych oraz wytyczenia nowych, a także utworzenia miejsca postoju wraz z wydaniem przewodnika po szlakach. W wyniku realizacji projektu zostanie oznakowanych 134,8 km szlaków, w tym 20,5 km wytyczonego nowego szlaku rowerowego wraz z miejscem postoju w Sosnówce wyposażonym w zadaszony ławostół, grę terenową i tablicę informacyjną. Przedsięwzięcie zostanie wypromowane w postaci przewodnika rowerowego po szlakach oraz w formie ulotek.
Realizacja przedsięwzięcia zapewni możliwość rozwoju bezpiecznej turystyki rowerowej i pieszej - mającej coraz więcej zwolenników nie tylko wśród mieszkańców, ale również turystów przyjeżdżających licznie na zgrupowania czy obozy kondycyjne - pokazując przy tym cenne walory przyrodnicze i zabytki południowej części Doliny Baryczy. Pośrednio wpłynie również na podniesienie jakości życia mieszkańców, którzy będą uzyskiwać dochody świadcząc usługi turystyczne. Projekt jest zgodny z celami i przedsięwzięciami zapisanymi w LSR - wpisuje się  w Przedsięwzięcie "Blisko Przyrody" - nadbarycki system szlaków".

 
”Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy za pośrednictwem Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
mt_ignore
mt_ignore
mt_ignore
mt_ignore
mt_ignore
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl