top

Strona główna Fundusze europejskie Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice – Goszcz
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice – Goszcz

mt_ignore

Umowa o dofinansowanie operacji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice – Goszcz”, realizowanej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, zawarta została 13 marca 2018 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Twardogóra.

Projekt ma na celu podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o łącznej długości 2,57 km.

Wskaźniki realizacji celu operacji:
- liczba operacji związanych z udostępnieniem oferty turystycznej obszaru, dziedzictwa kulturowego i rekreacyjnego - 1
- liczba osób korzystających z rozwiniętej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub drogowej - 1430
- ilość wejść na strony poświęcone turystyce w Dolinie Baryczy od roku 2016 rocznie - 100

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest do końca czerwca 2018 r.

Planowany całkowity koszt inwestycji to 807 455,49 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 300 000,00 zł (z czego 255 000,00 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl