top

Strona główna Aktualności Niesamowite dzieje Twardogóry
Niesamowite dzieje Twardogóry
Piątek, 15 Czerwiec 2018 14:08

2018 06 14 konferencja historyczna 008Z okazji jubileuszu 725–lecia Twardogóry, w auli Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza przy ul. S. Staszica 3 w Twardogórze, 14 czerwca 2018 r. odbyła się konferencja historyczna pt. „Dzieje Twardogóry”. Wydarzenie to jednocześnie zainaugurowało cykl imprez w ramach tegorocznych obchodów Dni Twardogóry.

Otwierając konferencję burmistrz Zbigniew Potyrała przyznał, że podczas spotkań Komitetu opracowującego program obchodów Jubileuszu, oczywistym wydała się potrzeba poznania i popularyzacji historii  Twardogóry  i ziemi, na której to miasto powstało. Wyrazy wdzięczności burmistrz skierował do dr Anny Piotrowskiej – Kiełb, pomysłodawczyni tej konferencji historycznej i osoby, dzięki której swoje wykłady wygłoszą znamienici prelegenci – naukowcy z najlepszych wrocławskich uczelni oraz z wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej, pod patronatem którego zorganizowano tę konferencję. Zanim burmistrz Zbigniew Potyrała przekazał prowadzenie spotkania dr Annie Poiotrowskiej–Kiełb - obiecał, że treści wygłoszonych referatów zostaną opublikowane w specjalnym okolicznościowym wydawnictwie.

 mt_ignore
W pierwszej części stan aktualnej wiedzy na temat początków osadnictwa na ziemi twardogórskiej, genezę herbu oraz losy samej lokacji miasta - przedstawił słuchaczom dr Marek Wójcik z Uniwersytetu Wrocławskiego w referacie „Dzieje Twardogóry w średniowieczu i nieco później”.
Następnie o burzliwych losach „Rodziny z Mömpelgardu - jej wpływie na kłopoty finansowe i osobiste księżnej Eleonory Charloty – Matki Twardogóry” opowiadał dr Marek Nienałtowski z Oleśnicy.
Niezwykłe, czy wręcz zaskakujące walory architektoniczne naszego miasta odkryła przed audytorium dr hab. inż. arch. Bogna Ludwig z Politechniki Wrocławskiej w wystąpieniu „Twardogóra – barokowe miasto rezydencjonalne Eleonory Charloty Wirtemberg”.         
Na zakończenie pierwszej części dr Daniel Wojtucki z Uniwersytetu Wrocławskiego poruszył nieco kontrowersyjną tematyką „Rodzin katowskich w Twardogórze na podstawie XVIII-wiecznych ksiąg metrykalnych”.
Po przerwie dominowała już tematyka historii najnowszej, począwszy od okresu poprzedzającego wybuch II wojny światowej.
„Twardogórę jako miejsce wielokulturowe czyli miasto pogranicza” przybliżyła w historycznym przekroju dr Sylwia Zydek z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

mt_ignore
Następnie historię linii kolejowej Ostrów Wielkopolski-Grabowno Wielkie , w tym losy m. in. stacji Twardogóra Sycowska oraz sąsiednich stacji przedstawił w referacie „Tu Stacja Twardogóra” dr Bartosz Kruk z Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu.
O wyjątkowych początkach władzy nazistowskiej w naszym mieście – na podstawie przedwojennych wydań twardogórskiej gazety opowiedziała prof. dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel z Uniwersytetu Wrocławskiego” w opracowaniu „Twardogóra przybiera brunatne barwy - początki władzy nazistowskiej w mieście w świetle Festenberger Zeitung”.

mt_ignore
Niezwykle złożone aspekty i czasem zaskakujące okoliczności ustalania obecnych granic naszego państwa żywiołowo przedstawił prof. dr hab. Grzegorz Strauchold z Uniwersytetu Wrocławskiego, w wystąpieniu pt. „Jak Twardogóra znalazła się w Polsce. Przyczynek do dziejów polskiej myśli zachodniej”.
Budzącą wielkie emocje i liczne kontrowersje kwestię reprywatyzacji w kontekście Ziem Odzyskanych, omówił – odwołując się do wielu konkretnych wydarzeń (również z bardzo nieodległej przeszłości) i roli poszczególnych postaci (historycznych i żyjących współcześnie) - prof. dr hab. Tadeusz Marczak, wykładowca Akademii Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu.
Po ostatnim z wystąpień zebrani mieli okazję do zadania prelegentom pytań. Pytania, nawiązujące do poruszonej w swoich referatach, skierowane zostały do dr Sylwii Zydek oraz do prof. dra hab.Grzegorza Straucholda.

mt_ignore
Zamykając konferencję burmistrz Zbigniew Potyrała podziękował – zarówno prelegentom i koordynatorowi przedsięwzięcia, dr Annie Piotrowskiej–Kiełb, jak również licznie przybyłym mieszkańcom naszej gminy. Burmistrz zwrócił uwagę, że dzisiejsza Twardogóra to efekt zaangażowania i pracy wszystkich pokoleń (niezależnie od narodowości, wyznania, przekonań politycznych, czy wieku), które na przestrzeni wieków zamieszkiwały te ziemie i swym wysiłkiem stworzyły coraz bardziej znaczny i okazały dorobek, z którego powinniśmy być wszyscy dumni.
Na uznanie zasługują również: twórcy towarzyszącej konferencji wystawy „Twardogóra wczoraj i dziś”, tj. członkowie Coolturalnego Klubu Seniora i pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze, a ponadto dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych, którzy udostępnili i przygotowali pomieszczenia dla konferencji i wystawy.

mt_ignore
Organizatorem konferencji był Referat Funduszy, Promocji i Rozwoju UMiG w Twardogórze, który zaprasza również na swoją okolicznościową ekspozycję „Twardogóra i okolice”, prezentującą dawne pocztówki ze zbiorów UMiG - na twardogórskim Rynku.

Pełna fotorelcja - w naszej GALERII.

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl