top

Wakacji czas
Wtorek, 26 Czerwiec 2018 13:22

2018 06 22 zakonczenie roku gimnazjum 012Uczniowie w całej Polsce rozpoczęli przerwę wakacyjną. W tym roku czeka ich wyjątkowo długi odpoczynek, bo ponad dwumiesięczny. Wrócą do szkół dopiero 3 września. Mury gminnych placówek opuściło 1100 uczniów szkół podstawowych oraz 455 przedszkolaków. Poniżej prezentujemy relacje opracowane przez szkoły, podsumowujące rok szkolny 2017/2018 w poszczególnych jednostach oświatowych.

Miejskie Przedszkole
„Cztery lata tu spędziłem, wiele się tu nauczyłem, tu piosenki śpiewaliśmy, tu się razem bawiliśmy…” Takimi słowami piosenki, przedszkolaki z oddziałów sześciolatków, pożegnały przedszkole. Po powitaniu wszystkich zebranych, przez dyrektor przedszkola, Iwonę Palko, nasi absolwenci zatańczyli poloneza, a następnie wierszem i piosenką wspominały chwile spędzone w przedszkolu, wspólne przygody i zabawy. Wierszem również podziękowały wszystkim pracownikom przedszkola, za ich pracę, codzienny trud włożony aby pobyt dzieci w przedszkolu był ciekawy, zdrowy i bezpieczny, Szczególne podziękowania były dla naszego gościa – Burmistrza Pana Zbigniewa Potyrały za stworzenie wspaniałych warunków do zabawy i nauki. Występ dzieci wywołał wiele wzruszeń, wspomnień, niejedna łezka zakręciła się w oku. Nie zabrakło również podziękowań dla Rodziców za owocną współpracę. Burmistrz Zbigniew Potyrała gratulował dzieciom ukończenia przedszkola i stwierdził, że również szkoła jest dobrze przygotowana na przyjęcie pierwszoklasistów. Życzył radosnych wakacji i sukcesów w szkole.
Po części oficjalnej przedszkolaki odebrały nagrody i dyplomy ukończenia przedszkola. To było piękne i trudne dla wszystkich pożegnanie. Spędziliśmy przecież razem w naszym przedszkolu kilka wspaniałych lat. Początki były pełne obaw, lęku, ale także ciekawości. A dziś, trudno się rozstać, zawiązały się przyjaźnie, dzieci z wzajemnością pokochały swoje Nauczycielki. Przed Wami kolejny wspaniały czas, czas na zdobywanie nowej wiedzy, nowych doświadczeń. Mamy nadzieje, że te kilka lat spędzonych w naszym przedszkolu zaprocentuje        i kiedyś usłyszymy o wspaniałym młodych ludziach, którzy przygodę z edukacją rozpoczęli właśnie u nas. Życzymy Wam powodzenia. Wykorzystujcie wiadomości i umiejętności zdobyte w przedszkolu i wzbogacajcie je w szkole. Spełniajcie swoje marzenia, wspominając nas z uśmiechem na ustach.
Drodzy Rodzice, serdecznie dziękujemy Wam, za te cztery wspaniałe lata, dziękujemy za zaangażowanie w pracę przedszkola i wspólne działania na rzecz naszych dzieci.
Przedszkole czynne jest w czasie wakacji do 17 sierpnia.

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II – klasy 1–3
22 czerwca w budynku przy ulicy Św. Jadwigi uczniowie klas I – III świętowali zakończenie roku szkolnego. Dyrektor Dorota Siemaszko – Babij przywitała zaproszonych gości, pracowników szkoły oraz uczniów. Podziękowała wszystkim za całoroczną pracę. Gratulowała uczniom wyników w nauce, wręczyła statuetki oraz dyplomy za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Niespodziewanie minął kolejny rok szkolny – mówiła pani dyrektor. Był to pracowity rok, pełen zmian, nowych wyzwań, wielu sukcesów. Z pewnością był kolejną ważną kartą w księdze życia szkoły. Rok 2017/2018 pokazał, że Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II to szkoła uczniów, rodziców i nauczycieli, że stanowimy całość, dzięki której niemożliwe okazuje się możliwe i osiągalne, ale tylko wspólnymi siłami. Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała. W swoim wystąpieniu podziękował gronu pedagogicznemu za całoroczną pracę i jej efekty, uczniom za wytrwałość i zapał oraz rodzicom za zaangażowanie w liczne działania wspierające szkołę. Życzył wszystkim słonecznych i pięknych wakacji. Do życzeń dołączył się również przedstawiciel Rady Rodziców Jerzy Chrzan. Podziękował za miłą atmosferę i owocną współpracę, która miała na celu wspólne dobro, jakim jest przyjazne i bezpieczne środowisko naszej szkoły.
Dziękujemy wszystkich przyjaciołom, którzy przez cały rok wspierali naszą szkołę. Uczniom gratulujemy wielu wspaniałych wyników w nauce, cieszymy się, że spotkamy się w kolejnym roku szkolnym.

Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas
Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II – klasy 4–6 i 2 gimnazjum
W piątek 22 czerwca wakacje rozpoczęli uczniowie klas IV – VII i II gimnazjum. Uroczystą mszę świętą odprawił ksiądz Adam Piaskowski. O godzinie 9.00 rozpoczęła się akademia z udziałem Burmistrza Zbigniewa Potyrały, wiceburmistrza Ryszarda Gąsiora, przedstawicieli Rady Rodziców oraz innych zaproszonych Gości. W słowach skierowanych do obecnych Burmistrz podsumował pierwszy rok reformy szkolnictwa i podziękował za wprowadzenie i dostosowanie jej do szkolnej rzeczywistości. Przedstawicielka Rady Rodziców Małgorzata Kobik– Filipiak, pogratulowała uczniom osiągniętych sukcesów i życzyła cudownych wakacji. Dyrektor Dorota Siemaszko– Babij, w podsumowaniu, zwróciła szczególną uwagę na atmosferę wzajemnej życzliwości, wsparcia i optymizmu, którą udało się wprowadzić w nowo powstałej szkole.
Wzruszającym momentem było pożegnanie nauczycieli, którzy w tym roku szkolnym zakończyli pracę w naszej szkole: Marii Pecican, Tomasza Szumniaka, Przemysława Kwietnia i księdza Adama Piaskowskiego. Po części oficjalnej, uczniowie otrzymali nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Oprócz tego trener Waldemar Czajkowski, wręczył dyplomy uczniom, którzy wzięli udział w Finale Krajowym XIX Igrzysk Młodzieży Szkolnej i zajęli II miejsce ( drużynowo). Panie opiekujące się Samorządem Uczniowskim wręczyły nagrody za rozstrzygnięcie Ligi Klas. Pełna radości, pogodna i zabawna część artystyczna, przygotowana przez Grażynę Jabłońską– Podymę i Justynę Kalkę, wprawiła wszystkich w wakacyjny nastrój.

Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas
Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim
Słowa piosenki “Pięknie żyć...”, znakomicie oddają charakter zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim, które odbyło się 22 czerwca. Po odśpiewaniu hymnu uczniowie klas I–V zaprezentowali krótką część artystyczną, opowiadającą o karierze szkolnej dzieci naszej szkoły. Mali aktorzy podczas scenki teatralno–pantomimicznej wspaniale wcielili się w swoje role. Była recytacja i piękna gra na skrzypcach, były ćwiczenia ciała i umysłu, był piękny śpiew i niesamowita improwizacja muzyczna i ruchowa ukazująca talenty dzieci. Tuż po części artystycznej Dyrektor Agata Nikolin – Mrowicka, oficjalnie rozpoczęła spotkanie witając serdecznie gości: Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniewa Potyrałę, Zastępcę Burmistrza Ryszarda Gąsiora, Radę Rodziców na czele z przewodniczącym Andrzejem Bednarskim, pracowników szkoły a szczególnie ciepło powitała uczniów oraz ich rodziców.
Dyrektor szkoły przedstawiła prezentację multimedialną promującą szkołę. Omówiła najważniejsze działania dydaktyczne i wychowawcze szkoły, w tym wydarzenia patriotyczne, ekologiczne, wycieczki oraz uroczystości, m.in.: Dni Twardogóry, których obchody w tym roku nawiązywały do 725– lecia miasta. Burmistrz Miasta i Gminy wręczył upominki wszystkim uczniom, którzy uczestniczyli w części artystycznej przygotowanej na tę okazję. W swoim przemówieniu jeszcze raz pogratulował występu, doceniając wkład pracy nauczycieli, rodziców i dzieci. W dalszej części odczytane sukcesy naszych uczniów w konkursach i zawodach sportowych w minionym roku szkolnym. Na zakończenie uroczystości odbyło się wręczenie dyplomów, nagród i świadectw. A potem... podziękowaniom nie było końca. Rada Rodziców podziękowała nauczycielom za wkład pracy włożony w kształcenie i wychowanie dzieci, wychowawcy dziękowali rodzicom za trud i zaangażowanie w życie szkoły i uroczyście wręczyli im dyplomy oraz piękne słoneczniki. Podczas uroczystości przekazano jedno bardzo szczególne podziękowanie – Grażynie Muzyce – Wychowaniec za zwycięstwo w konkursie na logo szkoły.

Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas
Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków
W przeddzień zakończenia roku szkolnego, czyli 21 czerwca 2018 r. otrzymali świadectwa ukończenia szkoły absolwenci Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze. To przedostatni rocznik kończący szkołę. Zgodnie z tradycją o godzinie 15:00 spod budynku przy ul. Batorego 5 absolwenci w towarzystwie orkiestry policyjnej, nauczycieli i rodziców wyruszyli w kierunku bazyliki. Jak zwykle przemarszowi towarzyszyła życzliwość i zainteresowanie mieszkańców miasta, a także... niespodzianki pogodowe.
Po mszy i krótkim występie orkiestry rozpoczęła się część oficjalna uroczystego zakończenia edukacji gimnazjalistów rocznika 2018. Ważnym jej elementem wpisanym w tradycję szkoły było wręczenie nagrody dla absolwenta szkoły oraz statuetek osobowości dla wyróżniających się w różnych dyscyplinach uczniów klas trzecich. W roku szkolnym 2017/2018 najważniejszą nagrodę, czyli tytuł absolwenta roku, otrzymała uczennica kl. 3d – Anna Mazur. Następnie z rąk gości: burmistrza – Zbigniewa Potyrały, wiceburmistrza – Ryszarda Gąsiora, przewodniczącego rady miasta – Witolda Szydełko, dyrektor CUW – Marii Susidko, dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim – Agaty Nikolin – Mrowickiej zostali uhonorowani: Patryk Martynowicz – osobowość społeczna, Piotr Janik – osobowość humanistyczna i społeczna, Jakub Dryka – osobowość w dziedzinie nauk ścisłych oraz osobowości artystyczne – Julia Pawlak, Julia Fajkowska, Jagoda Ślusarek i Oliwia Komór. Wyjątkowo liczne sukcesy sportowe zaowocowały aż dziewięcioma statuetkami w tej dziedzinie, wśród uhonorowanych znaleźli się: Aleksandra Myszkowska, Julia Fajkowska, Jarosław Andrzejczak, Robert Kulik, Kacper Olszański, Dominika Dwornikowska, Milena Żebracka, Adam Olszański i Jagoda Ślusarek. Statuetki wręczył osobowościom sportowym sekretarz generalny PZLA – Paweł Olszański. Trzecioklasiści odebrali świadectwa, nagrody, dyplomy z rąk dyrektora szkoły – Doroty Siemaszko – Babij oraz wychowawców, a także słowa podziękowania, drobne upominki od swoich koleżanek i kolegów z klas drugich.
Uroczystość dopełniła część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy 2d, która rozbawiła publiczność, przedstawiając w zabawny sposób i z przymrużeniem oka kulinarny sposób „przygotowania” ucznia do życia szkolnego. Nie zabrakło też podsumowań, uśmiechów i... łez, a ostatnim wzruszającym akordem było przepiękne wykonanie piosenki „Szczęśliwej drogi już czas” przez absolwentki Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze.

Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas
Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas Wakacji czas

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl