top

Strona główna Aktualności Dofinansowano wymianę pieców
Dofinansowano wymianę pieców
Piątek, 21 Grudzień 2018 09:05

mt_ignore21 sierpnia 2018 r. pomiędzy Gminą Twardogóra a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu została zawarta umowa pożyczki na realizację zadania pn. „Dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na terenie Gminy Twardogóra”. Zadanie realizowane było w terminie od 30.09.2017 roku do 10.12.2018 r. W ramach realizacji programu podpisano umowy z 26 mieszkańcami naszej gminy. Zlikwidowanych zostało 31 źródeł ciepła w miejsce których powstało 27 nowych, ekologicznych.

Mieszkańcy z własnych środków ponosili 50% kosztów kwalifikowanych związanych z usuwaniem pieców, głównie węglowych. Pozostała część środków finansowych pochodzi z pożyczki uzyskanej przez Gminę Twardogóra z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 206 898,16 zł. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 464 617,17 zł zł brutto, w tym 413 796,36 zł to kwota wydatków kwalifikowanych.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający na redukcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w następującej ilości:              

Pył PM 10 - 0,877 Mg/rok,
Pył PM 2,5 - 0,827 Mg/rok,
Benzo(a)piren – 0,622 kg/rok,
NOx - 0,143 Mg/rok,
SO2 - 1,380 Mg/rok.

mt_ignore

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl