top

Strona główna Aktualności KRUS o wypadkach przy pracy rolniczej
KRUS o wypadkach przy pracy rolniczej
Środa, 13 Luty 2019 08:08

mt_ignoreZa wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności

Dotyczy to:

  • terenu gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje,
  • terenu gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym,
  • drogi ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo drogi powrotnej,
  • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności,
  • drogi do miejsca wykonywania czynności, albo drogi powrotnej.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:

  • ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi, pomocnikowi rolnika), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
  • członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

W jaki sposób zgłosić wypadek przy pracy rolniczej?

Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosić do najbliższej placówki terenowej KRUS za pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej - zgłoszenia może dokonać poszkodowany lub inna osoba.

Ważne jest, aby zgłoszenia wypadku dokonać niezwłocznie - im dłuższy okres zgłoszenia wypadku tym trudniejsze może być ustalenie jego okoliczności i przyczyn.

W 2018r. do Placówki Terenowej KRUS w Oleśnicy zgłoszono 46 zdarzeń, z czego 40 % stanowiły urazy związane z upadkami osób. Przyczyny były różne np. śliska nawierzchnia przejść, nieodpowiednie obuwie, wchodzenie i schodzenie z maszyn i urządzeń rolniczych bez użycia odpowiednich drabin, wadliwie wykonane lub źle utrzymywane schody, brak porządku na przejściach na terenie gospodarstwa.

Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swoim bliskim należy pamiętać, że można zrobić to we własnym zakresie, przy niewielkim nakładzie środków finansowych.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.krus.gov.pl, gdzie można znaleźć więcej informacji o bezpiecznych elementach gospodarstwa.

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl