top

Strona główna Gospodarka odpadami Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami
Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami
Poniedziałek, 06 Maj 2013 13:39

Uchwała nr XXI.150.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2012 roku w sprawie: przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Twardogóra niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne - pobierz (.pdf, 178 Kb)

Uchwała nr XXIII.169.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra - pobierz (.pdf, 5,92 mb)

Uchwała nr XXIII.170.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - pobierz (.pdf, 438 Kb)

Uchwała nr XXIII.171.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz (.pdf, 204 Kb)

Uchwała nr XXIII.173.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz (.pdf, 823 Kb)

• Uchwała nr XXVIII.234.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminie jej składania. - pobierz (.pdf, 2,9 mb)

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl