top

Strona główna Gospodarka odpadami Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - NIE DO KOSZA!
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - NIE DO KOSZA!
Poniedziałek, 11 Styczeń 2016 08:47

mt_ignorePostępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska określa ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688.). Zgodnie z przepisami tej ustawy nie wolno umieszczać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Natomiast dystrybutor (rozumie się przez to osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę prawną w łańcuchu dostaw, która udostępnia na rynku sprzęt) ma obowiązek odebrać zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych zarówno w punkcie sprzedaży jak i w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
Na terenie gminy Twardogóra w jednostkach handlu detalicznego takich jak:
- Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5; Punkt zbiórki Twardogórze ul. 1 Maja 17 (Biedronka);
- PHU TON - SAT Stanisław Piskorz, ul. Wrocławska 21, 56-416 Twardogóra;
można także nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać na PSZOK w Twardogórze, ul. Wrocławska 15 prowadzony przez ZGK Sp. z o.o.

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl