top

Odbiór odpadów
Poniedziałek, 02 Maj 2016 09:11

mt_ignorePodmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Twardogóra od 01 stycznia 2016 r. jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra (dawny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze). Zebrane z terenu naszej gminy zmieszane odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz odpady ulegające biodegradacji transportowane są do RIPOK w miejscowości Rudna Wielka k. Wąsosza (powiat górowski) prowadzonego przez przedsiębiorstwo Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych z siedzibą we Wrocławiu.

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl