top

Strona główna Gospodarka odpadami Selektywna zbiórka odpadów
Selektywna zbiórka odpadów
Wtorek, 04 Lipiec 2017 12:44

2017 07 04 segregacja 001W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) jednostki samorządu gminnego zostały zobowiązane do wprowadzenia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów wybranych frakcji. 31 maja 2017 roku Rada Miejska w Twardogórze podjęła Uchwałę Nr XXVIII.309.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra', będącą odpowiedzią na poruszone w rozporządzeniu kwestie selektywnej zbiórki odpadów.
W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że od dnia wejścia w życie podjętej uchwały, tj. 23 czerwca 2017 r. zmianie uległ dotychczasowy sposób selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Odpady komunalne zmieszane oraz przeznaczone do selektywnej zbiórki, powinny być gromadzone w pojemnikach i workach foliowych o odpowiednim oznaczeniu kolorystycznym, przypisanym do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone:
ZIELONY: przeznaczony na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczone napisem „Szkło”;
NIEBIESKI: przeznaczony na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczone napisem „Papier”;
ŻÓŁTY: przeznaczony na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowanie wielomateriałowe, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
BRĄZOWY: przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, oznaczone napisem „Bio”;
CZARNY: dotyczy worków foliowych: przeznaczonych na odpady komunalne zmieszane;
STALOWY lub ZIELONY: dotyczy pojemników: przeznaczonych na odpady komunalne zmieszane.

Podsumowując od dnia 23 czerwca br. nie ma już obowiązku segregacji odpadów ze szła z podziałem na szkło kolorowe i białe. Dodatkowo opakowania wielomateriałowe (dotychczas gromadzone w pojemnikach koloru niebieskiego) oraz opakowania z metali (dotychczas gromadzone w pojemnikach koloru czerwonego), będą zbierane w pojemnikach koloru żółtego razem z odpadami z tworzyw sztucznych.
W związku z powyższym wnosi się o selektywną zbiórkę odpadów, zgodnie z ww. instruktarzem.
Jednocześnie informujemy, że w lipcu br. wprowadzone zostaną nowe worki foliowe – dostosowane do obowiązujących od dnia 23 czerwca przepisów, natomiast w dalszym ciągu będzie można korzystać z worków dotychczas będących w obiegu - do wyczerpania zapasów, przy czym odpady muszą być gromadzone według nowych zasad, w workach o odpowiedniej kolorystyce.

mt_ignore

Selektywna zbiórka odpadów Selektywna zbiórka odpadów Selektywna zbiórka odpadów Selektywna zbiórka odpadów Selektywna zbiórka odpadów Selektywna zbiórka odpadów
Selektywna zbiórka odpadów      

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl