top

Przyjazny Urząd
Środa, 20 Wrzesień 2017 10:08

2017 09 19 przyjazny urzad 13Z satysfakcją informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze otrzymał Znak Jakości „Przyjazny Urząd 2017” w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Instytucji Administracji Publicznej „Przyjazny Urząd”, organizowanego przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach. Znak Jakości „Przyjazny Urząd” wyróżnia instytucje, które cechują się wysoką jakością obsługi

klienta, profesjonalizmem i rzetelnością w działaniu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy. Przyznawany jest jednostkom o szczególnych osiągnięciach we wdrażaniu nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, odnoszących się do jakości usług publicznych. Certyfikat ten przyznaje Kapituła złożona z przedstawicieli środowisk praktyków zarządzania publicznego oraz z naukowców specjalizujących się w problematyce administracji publicznej i zarzadzania jakością, pracujących na czołowych polskich uniwersytetach, m.in. Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wyróżnienie w Konkursie może służyć budowaniu pozytywnego wizerunku nagrodzonej instytucji, kreowaniu zaufania w relacjach z interesantami czy partnerami zewnętrznymi, a także dalszemu podnoszeniu jakości obsługi klienta.

mt_ignore

Gala Finałowa Konkursu, połączona z uroczystością wręczenia certyfikatów, odbyła się w Pałacu Polskiej Akademii Nauk, 19 września. W tej uroczystości nasz twardogórski Urząd reprezentowany był przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Ryszarda Gąsiora, który certyfikat i towarzyszącą mu statuetkę otrzymał z rąk Prezesa Zarządu Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach Piotra Celeja. W gali wzięli ponadto udział wybitni przedstawiciele administracji publicznej (prezydenci miast, wójtowie, burmistrzowie, dyrektorzy instytucji publicznych), w tym przedstawiciele pozostałych 25 laureatów tegorocznej edycji konkursu, a także naukowcy i praktycy w dziedzinie zarządzania jakością. Spotkanie służyło przede wszystkim wręczeniu certyfikatów i statuetek „Przyjazny Urząd”, ale także wymianie doświadczeń, dyskusji na temat meandrów zarządzania publicznego i promocji wyróżnionych jednostek oraz wdrażanych przez nie rozwiązań projakościowych. Zdaniem Malwiny Pitach, doradcy zarządu Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości, laureaci konkursu, to urzędy, które w opinii fachowego, eksperckiego jury zasługują na miano najlepszych w Polsce: innowacyjnych, nowoczesnych, pro-klienckich. Natomiast prowadzący uroczystość Wojciech Daniel stwierdził, że na tegorocznej gali znalazło się grono przedstawicieli urzędów z całej Polski, które cechuje wspólny model służby publicznej. W modelu tym na pierwszym miejscu stawia się jakość w relacjach z klientami i otwartość na ich potrzeby. W modelu tym liczy się solidność, odpowiedzialność społeczna, rzetelność.

(fot. Organizatora)

Przyjazny Urząd Przyjazny Urząd Przyjazny Urząd Przyjazny Urząd Przyjazny Urząd Przyjazny Urząd
Przyjazny Urząd Przyjazny Urząd Przyjazny Urząd Przyjazny Urząd Przyjazny Urząd Przyjazny Urząd
Przyjazny Urząd Przyjazny Urząd Przyjazny Urząd Przyjazny Urząd   

 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl